Finansiering av flysertifikat

Å investere i et flysertifikat koster en del penger og for mange kan det være vanskelig å finne en måte å finansiere dette på.

Noen velger å gjøre dette ved å ta opp dyre smålån eller til og med bruke kredittkortet til formålet, men dette kan bli dyrt i ettertid. Det er da viktig at du gjør de riktige økonomiske grepene og da kan en refinansiering, både med og uten sikkerhet, være gode altenativer.

Vi har skrevet litt om kostnadene ved å investere i et flysertifikat og det er altså litt penger som må til. Ukloke valg i tilfeller som dette kan derfor bli kostbare over tid og det er da viktig at man rett og slett rydder opp.

De små lånene som man kanskje har brukt til å betale enkelte kurs med eller kredittkortet som har blitt brukt en måned da økonomien var stram vil over tid kunne velte husholdningsøkonomien eller skape betalingsproblemer. Dette er man nødt til å se alvoret i og ikke la passere.

Å refinansiere i en situasjon som dette innebærer at du samler alle de dyreste lånene under ett lån som er billigere og har bedre betingsleser. Her er det først og fremst viktig at det nye lånet har lavere renter enn det gamle lånet og at man derfor er nøye med hva man velger. For at det skal lønne seg er dette en forutsetning. Skaff deg en oversikt over den dyre gjelden og søk på et lån som er stort nok til å dekke hele denne. Når du da har samlet all gjelden under et nytt lån og de gamle er nedbetalt vil du raskt oppleve at du har fått en enklere økonomisk hverdag.

Man får ikke bare et lån som er billigere – man får også i langt større grad en bedre oversikt over egen økonomi, og dette er kanskje vel så viktig. Den dagen da man ikke lenger fyller opp postkassen med fakturaen vil oppleves som en merkedag for de aller fleste. Det er viktig å ha kontroll over egen økonomi!