Bli småflypilot

Har du noen gang drømt om å stige inn i din egen cockpit og kjenne suget i magen når du forlater rullebanen?

Da deler du en drøm med mange andre og det er ingenting som hindrer deg i å oppfylle den!
småfly opplæring

Hva kreves?

Det er naturligvis ikke bare å ta noen flytimer, kjøpe et fly og sikte mot skyene – å bli en småflypilot krever sin mann og du må gjennom en skikkelig opplæring før du kommer dithen. Alle store drømmer krever imidlertid sitt offer og hvis man virkelig har lyst til dette så bør man følge drømmen sin. Man skal være klar over at det følger en del kostnader med en slik opplæring og hobby, og hvis man ikke har slike pengesummer stående kan det dette løses ved å sjekke andre former for finansiering.

Utdannelsen som kreves for å få en JAR-FCL lisens inneholder både praktisk opplæring og et teorikurs. I dette ligger det også en teoretisk og en praktisk eksamen som må gjennomføres. Teoridelen gjennomfører man på nettet som en fjernundervisning og her må man fordype seg i hele ni ulike fag. Det anbefales fra flere hold at man starter med teorien tidligst mulig ettersom denne eksamenen på være bestått før den første soloturen kan gjennomføres. Etter at eksamen er avlagt vil denne være gyldig i to år, noe som innebærer at den praktiske biten må fullføres i løpet av disse to årene.

Praktisk program

For at man skal få den påkrevde lisensen krever dette at man har minst 45 timer flytid, hvorav 10 av disse timene skal være soloflyvninger – altså uten instruktør tilstede i flyet. Hvor lang tid dette tar vil være avhengig av flere faktorer, men spesielt utfordrende kan værsituasjonen være. Sikkerheten er bestandig i høysetet og hvis flyforholdene er dårlige vil flytimene kanselleres og utsettes. Er instruktøren det minste i tvil om værforholdene vil derfor en flytime ikke gjennomføres. Husk også at teoridelen som nevnt må være gjennomført før den første soloflyvningen kan gjennomføres. Som sagt har du etter avlagt teorieksamen to å på deg til å gjennomføre det praktiske programmen, men dette går i de aller fleste tilfeller helt fint.

Når det gjelder aldersgrense for å få flylisens for småfly så er denne satt til 17 år, men flytimene kan allerede starte når man har fylt 15. Soloflyvingen må imidlerid vente til man har fylt 16 år.

Legeattest kreves

Ønsker man å ha muligheten til å bli småflypilot settes det et noe strengere helsemessig krav enn om man tar et bilsertifikat – men det er ingen krav som er skremmende på noe som helst slags vis. Har du bestemt deg for å ta denne utdannelsen er det greit å få denne legeattesten tidlig i prosessen, og dette gjøres hos en autorisert flylege eller ved Flymedisinsk institutt i Oslo. Legeatteste, klasse 2, skal fornyes hvert 5. år hvis du er yngre enn 40 år og annethvert år når denne aldersgrensen er passert. Ved nådde 50 år kreves det en årlig attest.

Sjekk hvor flylegene holder til.

blå himmel

Praktisk opplæring i flyklubb

Den praktiske opplæringen som kreves gjennomføres via flyskolen i flyklubben din, og her er det mye spennende i vente. I starten vil du fly med en instruktør hvor det er grunnøvelsene i luften som er i fokus, og dette foregår i treningsområdet. Etter at man har gjort dette en stund vender man tilbake til flyplassen hvor man øver på avganger og landing, og med tiden vil det bli flere lvelser som dette i treningsområdet og spesielt mye fokus på landing. Som elev får du også planlegge navigasjonsturer, eller langturer, og når instruktøren din mener du er skikket for det vil neste steg være treningen med soloflyvninger. Skolesjefen vil da kontrollerer om du har tilstrekkelige ferdigheter til soloflyvning og enten enes eller være uenig med din instruktør om dette. Hvis du kommer gjennom venter det minst 10 timer med aleneflyvning, som også innebærer korttur og en lengre navigasjonstur – alene. Avslutningsvis venter det en siste finsliping av øvelsene du har gjennomført og landingene dine, og deretter venter det en praktisk eksamen med en kontrollør fra Luftfartstilsynet.

5 års gyldighet

Etter at din praktiske opplæring er gjennomført og du har fått flysertifikatet ditt vil dette være gyldig i 5 år, mens klasserettigheten (som er flytypen du benytten under opplæringen din) er gyldig i to år. Rettigheten til å forsette å fly denne flytypen må forlenges annethvert år, og innenfor de siste 12 månedene før fristen er ute. Du må da har fløyet minst 12 timer hvor 6 av timene er som fartøysjef, men minst 12 avganger og landinger. Du må også ha én dokumentert time med en instruktør. For å kunne fly må du beherske en relativt grei engelsk, og denne språkprøven har en gyldighet på to år.

For å finne informasjon om priser på kursene kan du sjekke disse sidene.